4 – Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσω όλες τις υπηρεσίες του Dito App;

Όχι. Μπορείτε να επιλέξετε όποιες υπηρεσίες ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας, χωρίς καμία δέσμευση.