1 – Τι είναι το Dito App;

Το Dito App είναι ένα σύστημα παραγελιοληψίας για επιχειρήσεις εστίασης, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί όλο τον κύκλο υπηρεσιών. Από την οργάνωση του προσωπικού και του καταλόγου εώς την δυνατότητα καταχώρησης παραγγελιών, και την εκτύπωση νόμιμων παρασταστικών.